Browse

Sapporo Int. Ski Marathon
2006-02-12 50 km FT General ranking

< Back
PositionNameFlagtime
#1 KANAMARU TOMIO 2:21:22.1
#2 IMAI Hiroyuki 2:30:08.0
#3 SHIMADA TAKEHIKO 2:30:21.7
#4 TOMITA MAKOTO 2:31:18.9
#5 HOSIKAWA YUJI 2:32:10.4
#6 SATO YUSUKE 2:33:38.5
#7 ABE KATSUHIKO 2:34:25.2
#8 YAMADA TAKUYA 2:34:53.9
#9 SHINDO KOSUKE 2:36:42.7
#10 TAKEDA KAZUMASA 2:38:22.6
#11 ICHIHASHI SEIYA 2:42:06.8
#12 HATAMOTO TETSUYA 2:43:12.2
#13 EBISAWA SHINJI 2:43:43.6
#14 HOSHINO YASUHIRO 2:43:50.7
#15 NAKAHARA RYO 2:46:47.6
#16 MOTOYAMA HIROMICHI 2:47:20.1
#17 CIRCOSTA ANDREW 2:47:25.6
#18 AONO TOMOYUKI 2:48:45.8
#19 MOCK Andrew 2:49:17.0
#20 SATO CHIKARA 2:49:58.8
#21 SUGIYAMA YOSHINORI 2:50:03.4
#22 MATSUNAGA YUJI 2:51:34.2
#23 KAWASAKI TOMOYA 2:51:47.9
#24 YOSHIMI MASAHIRO 2:52:36.2
#25 OKITA KENICHI 2:52:37.1
#26 EGUCHI HIROYUKI 2:52:39.5
#27 ANNO KEITA 2:54:02.4
#28 ASAI YOICHIRO 2:54:17.8
#29 TAKEDA KAZUHIKO 2:55:13.4
#30 KARLSSON Stefan 2:55:52.5
#31 MITSUHASHI TAKESHI 2:57:49.4
#32 CHURIKOV Maxim 2:57:51.8
#33 NARITA SATOSHI 2:57:55.4
#34 SAITO HIROSHI 2:58:52.1
#35 KOJIMA YOICHI 2:59:14.3
#36 OIDA SATORU 2:59:45.9
#37 EVSIN Oleg 3:00:11.4
#38 NAKAMURA MAKOTO 3:01:26.2
#39 ARAI YASUSHI 3:01:38.0
#40 ITO YOSHIAKI 3:02:33.4
#41 ABE FUMINORI 3:03:16.0
#42 SATO SHIGERU 3:05:52.6
#43 RYUTA NAKATA 3:06:06.7
#44 FUJIWARA MAKOTO 3:06:13.6
#45 TAKAHASHI TETSUYA 3:06:14.4
#46 ITAMIYA TOMOHIRO 3:06:35.2
#47 MIYAMOTO TAKASHI 3:09:26.1
#48 YOSHIDA YUTAKA 3:09:52.4
#49 ISHII RYO 3:13:11.0
#50 MAEDA KENJI 3:13:23.1
#51 ENDO HIRONORI 3:13:41.9
#52 VIATSHESLAV NEKRASOV 3:13:57.8
#53 MORITA TETSUYA 3:14:15.0
#54 TANAKA HAJIME 3:14:23.8
#55 EVGRAFOV Valeriy 3:14:45.4
#56 SASAKI TOKUO 3:15:47.4
#57 TOYAMA TOSHIYUKI 3:16:38.5
#58 TORY Kevin 3:16:46.2
#59 FUKUSHI HIROYUKI 3:17:00.6
#60 MATSUMURA NOBUMASA 3:18:20.2
#61 TACHIBANA HIDEKAZU 3:18:42.8
#62 EBINA KIICHI 3:18:45.6
#63 FURUKAWA HIDENOBU 3:19:20.1
#64 YONETA TAKASHI 3:21:08.7
#65 MITSUHASHI SHIGERU 3:21:14.2
#66 TSUSHIMA TOSHIYUKI 3:21:27.2
#67 SUGINO MASASHI 3:21:49.2
#68 BABA YOSHIKAZU 3:22:23.9
#69 SATO KANAKO 3:22:25.3
#70 BERGGREN Tommy 3:22:39.5
#71 OGAWA SAKAE 3:23:28.1
#72 HATTORI KUMI 3:23:30.0
#73 TAKAHASHI HIROMICHI 3:23:43.4
#74 HORI KAZUYUKI 3:24:10.3
#75 OI MASAAKI 3:24:31.6
#76 YAMAZAKI TAKASHI 3:24:48.5
#77 HONDA MICHIHISA 3:25:35.8
#78 SURUGA KAZUO 3:26:04.2
#79 OHINATA KENICHI 3:26:26.5
#80 HARADA MASAHIRO 3:26:32.9
#81 MATSUI KENTARO 3:26:38.2
#82 STURT KEVIN 3:26:45.2
#83 SATO HUMITOSHI 3:26:45.5
#84 HIKICHI KUNIYUKI 3:26:50.1
#85 TACHIYANAGI HIROHISA 3:28:29.4
#86 MORIYAMA TOMOO 3:28:49.7
#87 NAKAMURA SHIGERU 3:30:13.5
#88 MURAOKA KENICHI 3:30:54.0
#89 TAKENAKA YOSHIHIRO 3:30:55.1
#90 NARUSE MIKI 3:31:12.4
#91 KUNIGARA KAZUHIDE 3:32:01.1
#92 YOSHIDA JUNJI 3:32:08.9
#93 HURUKAWA SHINGO 3:32:41.2
#94 INOMATA YASUSHI 3:33:16.8
#95 MUKAI OSAMU 3:33:35.5
#96 MATSUDA KEIICHI 3:33:45.2
#97 MIYAMOTO SHINJI 3:33:54.9
#98 KANO KAZUNARI 3:34:21.4
#99 ADACHI TAKANORI 3:34:31.6
#100 OGURA MASARU 3:34:35.6
Next rankings: 1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-667