Browse

Sapporo Int. Ski Marathon
2007-02-11 50 km FT General ranking

< Back
PositionNameFlagtime
#1 MIYOSHI TAKAFUMI 2:42:15.50
#2 SHINDO KOSUKE 2:42:54.00
#3 EBISAWA SHINJI 2:45:30.80
#4 SHIMADA TAKEHIKO 2:46:40.40
#5 MOCK Andrew 2:48:10.90
#6 MOTOYAMA HIROMICHI 2:49:41.70
#7 MATSUNAGA YUJI 2:49:46.40
#8 AONO TOMOYUKI 2:49:50.20
#9 NARITA SATOSHI 2:52:21.90
#10 KONDRATKOV Sergey 2:53:29.10
#11 CIRCOSTA ANDREW 2:55:20.10
#12 HOSIKAWA YUJI 2:55:55.80
#13 ABE FUMINORI 2:56:31.00
#14 SUGIYAMA YOSHINORI 2:57:49.30
#15 OIDA SATORU 2:58:28.20
#16 Hagen Even 2:59:19.30
#17 ITO YOSHIAKI 2:59:38.80
#18 SATO CHIKARA 3:01:17.60
#19 SAITO HIROSHI 3:01:45.90
#20 MALCOLM PETER 3:03:56.30
#21 TANAKA NOBUHITO 3:04:20.40
#22 ISHII RYO 3:04:52.00
#23 TATEYANAGI HIRONAO 3:06:55.60
#24 TOYAMA TOSHIYUKI 3:07:24.60
#25 MIYAMOTO SHINJI 3:07:29.90
#26 TAKAHASHI TETSUYA 3:07:36.70
#27 SASAKI KEN 3:08:22.00
#28 NAKASUJI TOSHIAKI 3:08:33.40
#29 EGUCHI HIROYUKI 3:09:39.90
#30 MATSUYAMA YOSHIHISA 3:10:29.90
#31 FUJIWARA MAKOTO 3:10:34.20
#32 HAMAMATU NORIYOSHI 3:10:35.70
#33 ITO KAZUSHI 3:10:35.70
#34 SOTIN Igor 3:10:50.70
#35 SATO SHIGERU 3:10:56.60
#36 INOMATA KIYOSHI 3:11:38.50
#37 EBINA KIICHI 3:11:57.10
#38 DICKINSON Cameron 3:13:48.90
#39 KUDO MASAKAZU 3:13:50.10
#40 TANAKA HAJIME 3:14:02.70
#41 TAKAHASHI HIROMICHI 3:14:32.20
#42 KULAKOV Alexander 3:15:22.80
#43 KOJIMA HIROKATSU 3:15:31.40
#44 ISHII KAORU 3:15:38.70
#45 HISAMATSU TADAHIRO 3:15:41.10
#46 TACHIYAMA HIDEYUKI 3:15:44.00
#47 SATO TAKEHITO 3:16:24.60
#48 HONDA MICHIHISA 3:16:25.60
#49 YAMAMORI SATOFUMI 3:16:54.20
#50 MORIYAMA TOMOO 3:17:59.50
#51 NISHIDA MITSURU 3:18:09.60
#52 KANOU KAZUNARI 3:18:23.70
#53 MIYAMOTO TAKASHI 3:19:12.00
#54 OHARA KENZO 3:19:13.60
#55 NAKAMURA KEN 3:19:14.60
#56 OTAKE MITSUHIRO 3:19:16.00
#57 KUNIGARA KAZUHIDE 3:20:43.40
#58 SATO KANAKO 3:20:48.30
#59 Stone Ken 3:21:18.60
#60 YANKELOVICH Leonid 3:21:39.50
#61 OGAWA SAKAE 3:21:41.90
#62 KIEFER Rolf 3:22:39.90
#63 TABATA SHOGO 3:22:42.00
#64 ARAI YASUSHI 3:22:49.90
#65 SHIRAHARA SEIJI 3:23:23.70
#66 WATAHIKI SEIJI 3:23:25.90
#67 SATO MASAYUKI 3:23:47.30
#68 SAKAI TERUO 3:23:57.70
#69 ADACHI TAKANORI 3:24:31.80
#70 MURAOKA KENICHI 3:24:52.80
#71 HONMA NORIO 3:25:09.30
#72 OI MASAAKI 3:26:11.50
#73 SAKAMOTO AKIO 3:26:43.40
#74 MAURER Walter 3:26:46.80
#75 HUBER Thomas 3:26:55.90
#76 OKA HAYATO 3:27:02.60
#77 ARAI KAORU 3:27:13.80
#78 ARAKAWA JYOJI 3:27:14.10
#79 OWA YUKIO 3:27:40.80
#80 ANDO YOSHIHIRO 3:28:50.10
#81 MITSUHASHI SHIGERU 3:29:01.10
#82 Karoliussen Terje 3:29:49.20
#83 SURUGA KAZUO 3:29:57.20
#84 SATO FUMITOSHI 3:30:14.40
#85 YOSHIDA JUNJI 3:30:50.90
#86 ODD FJAR 3:31:22.90
#87 MATSUDA KEIICHI 3:31:34.60
#88 HATTORI KUMI 3:31:42.60
#89 ISHIHARA KEI 3:31:55.80
#90 OHINATA KENICHI 3:32:07.80
#91 NAGAYA NARUHISA 3:32:13.40
#92 MINAMINO KAZUHIRO 3:33:09.70
#93 OLA SVENNEBY 3:33:11.20
#94 ONO MASAHIRO 3:33:12.20
#95 MORIDE NAOKI 3:33:27.40
#96 ISHIGAME GO 3:33:37.20
#97 NARUSE MIKI 3:33:42.40
#98 KIKUCHI KAZUFUMI 3:33:46.20
#99 YONETA TAKASHI 3:33:54.10
#100 KAWAMURA YASUSHI 3:34:23.00
Next rankings: 1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-671