Browse

Sapporo Int. Ski Marathon
2011-02-13 25 Km FT General ranking

< Back
PositionNameFlagtime
#1 SATO MASATAKA 1:09:59.0
#2 SHIBATA HARUKI 1:10:05.1
#3 SAWADA JUNYA 1:10:06.2
#4 SATO YUYA 1:10:17.3
#5 YAMADA TOSHIAKI 1:10:22.5
#6 SATO TOSHIYUKI 1:10:37.8
#7 YAMAGUCHI TAKAHIRO 1:11:07.4
#8 NAKAJIMA TETSUYA 1:12:38.6
#9 SASAKI SHINOBU 1:12:48.8
#10 SUGANUMA SHIN 1:13:48.5
#11 KUSUNOKI KOUHEI 1:14:27.1
#12 HAYASHIDA MORIYUKI 1:14:37.1
#13 YAMADA AKIRA 1:14:37.1
#14 YAMAMOTO TAKAKI 1:14:56.6
#15 TAKAHASHI KENYA 1:15:06.2
#16 TANIKAWA HIROYUKI 1:15:08.6
#17 HAMAMOTO MAKOTO 1:15:30.2
#18 HOSIKAWA YUJI 1:16:34.5
#19 SHIMIZU HIROKAZU 1:16:47.2
#20 HASHIMOTO KATSUYORI 1:16:50.5
#21 ARAI KENTARO 1:16:54.7
#22 ASAHI TAKAHIRO 1:17:10.5
#23 SUZUKI ATSUHIRO 1:18:01.8
#24 TAKAHASHI KAZUMI 1:19:23.4
#25 KOTANI YOSHIHIRO 1:19:26.2
#26 OGUCHI KENJI 1:19:41.5
#27 HATAO NAOHIRO 1:20:01.2
#28 WATANABE MASATAKE 1:20:03.0
#29 ABE FUMINORI 1:20:08.9
#30 YAMAGUCHI TOMOHIRO 1:20:16.5
#31 BUJO SATOSHI 1:20:16.6
#32 TANAKA TETSUYA 1:22:10.8
#33 SUMIDA YOSHIHIRO 1:22:13.0
#34 YAMADA YUSEI 1:22:18.6
#35 NARISAWA FUMIYA 1:22:27.5
#36 SUZUKI SATOSHI 1:26:31.4
#37 CHIKAMORI ISSEI 1:27:47.2
#38 UJIHARA MASAKI 1:29:03.2
#39 ITO HIROKI 1:29:17.5
#40 SAITO HIROSHI 1:31:51.0
#41 WATANABE SHIHO 1:31:52.4
#42 OTA YOSHIKAZU 1:32:56.0
#43 OKABE YASUHIRO 1:33:19.0
#44 KOJIMA GORO 1:34:28.9
#45 MIYAMOTO TAKASHI 1:34:38.5
#46 SHIBUYA HIROKO 1:34:39.4
#47 WATANABE MIZUKI 1:35:49.6
#48 OTAKA YOSHINORI 1:36:17.8
#49 SHIBUYA YOSHIMI 1:36:58.8
#50 YAMAMOTO KATSUTOSHI 1:37:40.4
#51 ASHIGUCHI HIROSHI 1:37:47.5
#52 KOSHIMIZU OSAMU 1:37:47.8
#53 MATTO YUKI 1:38:41.2
#54 Zagrosek Joachim 1:39:10.0
#55 SHIBATA TATSUMA 1:39:39.1
#56 SHIMANUKI NATSUMI 1:39:42.1
#57 UEDA TOSHITERU 1:39:50.0
#58 UKUMURA NAEMI 1:39:54.7
#59 CHIKAKIYO KENJI 1:40:39.7
#60 ASAKAWA NAOTO 1:40:40.5
#61 NAKAGAWA YOSHIYUKI 1:41:05.6
#62 TAKIGUCHI AKITO 1:41:09.0
#63 Courtine Nathalie 3.41.45.5
#63 ADACHI YUMI 1:41:38.1
#64 HASEGAWA KATSUHIDE 1:41:40.6
#65 IRIBA SHUICHI 1:42:12.1
#66 HONYA WATARU 1:42:27.9
#67 SATO HIROKI 1:42:31.9
#68 CHIBA KENTA 1:42:39.3
#69 NISHIZAWA HIROO 1:42:42.2
#70 KUBOTA MASANOBU 1:42:45.8
#71 HAYASHI KOJUN 1:43:15.7
#72 SUGAWARA AKIO 1:43:16.7
#73 MORIMOTO KOICHI 1:43:30.3
#74 KIKUCHI TAKEHIKO 1:44:03.4
#75 SATO MASAHIRO 1:45:02.8
#76 OYAMADA HIDEYUKI 1:45:18.1
#77 OHASHI YASUTAKA 1:45:31.8
#78 KODAMA TSUTOMU 1:45:36.4
#79 HOSOKAWA MOTOMU 1:45:38.5
#80 SHINYA HIDEFUMI 1:46:02.0
#81 MASEKI TOKUYUKI 1:46:58.0
#82 SHIMIZU YOSHIYUKI 1:47:05.0
#83 SUGIYAMA TERUAKI 1:47:21.0
#84 TAKEUCHI TOMOE 1:47:52.8
#85 OHIRA NOBUTAKA 1:48:44.5
#86 KANAMARU SHIGERU 1:48:56.1
#87 KOZUKA CHIKARA 1:48:59.2
#88 TAKAHASHI SHOTA 1:49:16.9
#89 KASAJIMA YOSHIHARU 1:49:16.9
#90 SATO KIMIHIKO 1:49:50.8
#91 SUZUKI HIROMICHI 1:49:52.9
#92 NAKAMURA TOMOYA 1:50:26.6
#93 NOFUJI MAYUMI 1:50:39.1
#94 NINOMIYA HIROTAKA 1:51:13.2
#95 KOBAYASHI TAMOTSU 1:51:14.0
#96 OHATA KENSUKE 1:51:19.2
#97 ISHIGAMI HIDEAKI 1:51:36.5
#98 NAKAMOTO KENGO 1:51:38.2
#99 INAAMI NOBORU 1:52:03.6
#100 EBINA KATSUO 1:52:27.0
Next rankings: 1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-557