Browse

Sapporo Int. Ski Marathon Main
2019-02-03 50 km FT General ranking

< Back
PositionNameFlagtime
#201 Hashimoto Manabu 3:56:37.2
#202 Nakamura Naoko 3:56:58.6
#203 HIOKI YUGA 3:57:07.4
#204 TANAKA GENTA 3:57:54.8
#205 MINE SHOKI 3:57:57.1
#206 SATO HAJIME 3:58:14.3
#207 INOUE YUSUKE 3:58:22.7
#208 KATANO TOSHIHIDE 3:58:32.3
#209 SAITO HIROKI 3:59:01.6
#210 NAGAO KEIKO 3:59:23.0
#211 YOSHIKAWA YUJI 3:59:32.0
#212 CHUKAI TERUMI 3:59:53.1
#213 TAKEI SHINOBU 3:59:55.3
#214 HARADA AKIRA 4:00:02.8
#215 TAKEUCHI MASAKI 4:00:12.1
#216 OTA KIYOSHI 4:00:30.4
#217 Inoue Tomoo 4:00:34.3
#218 TSUKAMOTO MASARU 4:01:22.5
#219 TAKAHASHI SHIORI 4:01:31.3
#220 Melhuish Nick 4:02:00.5
#221 ISHIKAWA KATSUMI 4:02:26.2
#222 MATSUSHIMA REI 4:02:41.5
#223 SHIMAZAKI Takashi 4:03:09.8
#224 SEKINE KAZUO 4:03:49.2
#225 Ito Masahiro 4:03:59.9
#226 HIKICHI KUNIYUKI 4:04:15.4
#227 Shabynin Andrey 4:04:52.6
#228 Sato Erika 4:04:55.5
#229 SATO MASAKI 4:05:00.3
#230 ISHIHARA TOSHIMICHI 4:05:20.3
#231 YOSHIKAWA MASASHI 4:05:20.7
#232 IKEDA HIROSHI 4:06:01.8
#233 TAJIMA MASASHI 4:06:04.0
#234 UEHARA MITSUYA 4:06:44.7
#235 YONEKURA YUKIYASU 4:07:14.0
#236 SHOJI ATSUSHI 4:07:17.3
#237 HAGA MUNEHIRO 4:07:25.6
#238 SATO SAORI 4:07:27.6
#239 HAYASHIKAWA KAZUYUKI 4:08:10.9
#240 INADA SHIGERU 4:08:34.7
#241 KITAHARA HIDENORI 4:09:35.8
#242 KIYONO MASAHIDE 4:09:52.6
#243 SASAKI KEIJI 4:10:00.2
#244 Dyakov Philipp 4:10:23.8
#245 HARADA MASAHIRO 4:11:36.7
#246 Malorodova Natalia 4:11:44.6
#247 NAKAGAWA YOSHIYUKI 4:12:00.5
#248 TAKEI KEN 4:12:03.9
#249 KITAMURA KATSUMI 4:12:16.3
#250 NAKAMURA SHINGO 4:12:34.6
#251 IMAI TOMOMI 4:12:39.6
#252 MIRONENKO SERGEI 4:12:56.6
#253 KAWAMATA JUN 4:13:23.9
#254 HASHIMOTO TETSUJI 4:13:31.1
#255 MARUYAMA KENICHI 4:13:31.3
#256 MIYAMOTO SHINJI 4:13:46.0
#257 KUSUMOTO HARUKI 4:13:58.0
#258 KIMISHIMA KEIICHI 4:14:13.4
#259 MIYOSHI TSUYOSHI 4:14:14.2
#260 OTAKA YOSHINORI 4:14:18.0
#261 SAKAI TOSHIO 4:15:02.3
#262 MORI SHIGEICHI 4:15:12.0
#263 YOSHIDA SHIGERU 4:15:31.9
#264 SHIMIZU MIRAI 4:15:42.0
#265 ANDO CHIHIRO 4:16:41.3
#266 CHIKARA ASANO 4:18:09.2
#267 MAGARI TOMOYA 4:18:10.1
#268 SATONAKA MASAYUKI 4:18:28.9
#269 HATTA ICHIRO 4:18:33.8
#270 SHIMADA NARISA 4:18:37.9
#271 GIBSON ALEXANDER 4:18:47.2
#272 BANDO YUKISHIGE 4:19:01.4
#273 TERASHIMA AKIKO 4:19:20.7
#274 NAKANO YASUO 4:19:23.4
#275 UMETSU HIROSHI 4:19:53.9
#276 YASUDA TAKAHIRO 4:19:55.0
#277 SATO SHINNOSUKE 4:20:20.3
#278 YAMAMOTO HARUO 4:20:31.3
#279 McInnes Travis 4:21:27.3
#280 Tunnock Gregory 4:21:38.8
#281 KUDO MASAKAZU 4:21:42.4
#282 ISHIBASHI KANAKO 4:21:43.8
#283 KANAYA YASUYUKI 4:21:46.4
#284 YAMAMOTO TAKESHI 4:22:08.3
#285 Makoveev Evgeniy 4:22:25.2
#286 SAKAI TERUO 4:22:28.4
#287 FUJII YOSHIAKI 4:22:35.0
#288 KUMAGAI TOMOYUKI 4:22:35.3
#289 SUZUKI HIDEAKI 4:22:53.4
#290 OBATA MAZUMASA 4:23:06.8
#291 KIYA YOSHITAKA 4:23:08.7
#292 TAKAHASHI RYOJI 4:23:10.4
#293 YORINAGA SATOKO 4:23:38.3
#294 FUJIYOSHI ISAO 4:23:59.6
#295 TERASHIMA YOSHITOMO 4:24:14.3
#296 OGAWA YASUHIRO 4:24:33.1
#297 Yamada Kodai 4:24:41.3
#298 SATO YOSHIHARU 4:25:22.9
#299 ABE YUKI 4:26:58.7
#300 TSUKAMOTO MASAO 4:27:17.9
Next rankings: 1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-507