Browse

Sapporo Int. Ski Marathon Main
2019-02-03 50 km FT General ranking

< Back
PositionNameFlagtime
#301 MORITA YOSHINOBU 4:27:18.7
#302 INOE HIROYASU 4:27:59.1
#303 ADACHI TOSHIO 4:28:01.6
#304 TANIGUCHI YOSHIKI 4:28:13.6
#305 TAKAHASHI SHINJI 4:28:20.8
#306 IWAUCHI SOTARO 4:28:50.3
#307 NAGANUMA YOSHIAKI 4:28:58.0
#308 TAKAYA KOICHI 4:28:59.7
#309 MIZUNO SENA 4:29:02.2
#310 Nomura Remi 4:29:03.8
#311 SHIRAKAWA TSUGIO 4:29:22.0
#312 MITSUHASHI KUMPEI 4:29:41.6
#313 TANIMOTO CHIZUKO 4:29:55.2
#314 MOTOYAMA SHUZO 4:30:22.3
#315 YAMASHITA YUKINAGA 4:30:24.4
#316 SAKAI MASASHI 4:30:24.6
#317 SUGAWARA YUICHIRO 4:30:28.1
#318 FUKIKOSHI YUMIKO 4:30:34.2
#319 MORIMOTO HISASHI 4:30:52.5
#320 NOGUCHI TAKASHI 4:31:19.2
#321 SAITO MASAKAZU 4:31:20.2
#322 YAMAMURA TAKASHI 4:31:22.8
#323 MATSUMOTO TETSUJI 4:31:59.6
#324 TSUSHIMA MAYA 4:33:14.9
#325 TASHIMA RYOICHI 4:33:43.7
#326 KOIDE JUNJI 4:35:21.3
#327 OGI TSUTOMU 4:36:28.4
#328 ISHII TERUO 4:36:52.3
#329 Bächle Thomas 4:37:03.0
#330 SAITO TAKASHI 4:37:39.9
#331 MATSUBARA TAKUMA 4:37:42.2
#332 MATSUYAMA TOSHIO 4:37:44.7
#333 TAKANO ATSUSHI 4:38:10.1
#334 GOTO MIKA 4:38:10.3
#335 MURAYAMA MAKOTO 4:38:36.1
#336 UEDA KAZUYUKI 4:38:38.8
#337 MESHCHERIAKOV Vadim 4:38:46.3
#338 FUJIOKA YUKI 4:39:36.5
#339 OBARA JUN 4:39:50.7
#340 OKATA NAOKI 4:40:41.5
#341 TAMURA SHINICHIRO 4:41:12.4
#342 NISHIMURA TOSHIRO 4:41:55.9
#343 Fujino Masatoshi 4:42:29.3
#344 SUZUKI TATSUHIRO 4:43:10.1
#345 GOMI AKATSUKI 4:43:27.1
#346 Umezu Yoshinobu 4:44:31.3
#347 MATSUSHIMA SHUNYA 4:44:40.9
#348 HORINO KOICHI 4:45:40.2
#349 NARITA JUNYA 4:46:14.3
#350 MURAI TAKASHI 4:46:55.1
#351 HIRAYAMA SHIGERU 4:47:13.8
#352 MIYANO TAKAYUKI 4:47:18.2
#353 OZEKI HITOSHI 4:47:18.8
#354 TAKAMATSU HIROSHI 4:47:57.1
#355 Cole Phillip 4:48:32.8
#356 FUJITA MASAKAZU 4:49:02.6
#357 KANNO SATORU 4:49:34.6
#358 MURAKATA EMIKO 4:49:48.9
#359 OIKAWA KO 4:49:49.9
#360 SASAKI TATSUHIKO 4:50:02.2
#361 MATSUURA MASANORI 4:50:03.3
#362 NIGISHI RYUJI 4:51:09.6
#363 Tani Kazuhisa 4:51:23.9
#364 SHIBUYA TOSHIFUMI 4:51:45.2
#365 TAKEHARA YUKIE 4:51:57.4
#366 IMAMURA EIICHIRO 4:52:02.1
#367 TAJIMA MISAKI 4:53:16.5
#368 SATO RYOICHI 4:54:22.8
#369 TASAI AYA 4:54:42.3
#370 TABATA MIKIO 4:55:10.3
#371 TSUCHIYA SHUNSUKE 4:55:20.2
#372 KAKUDA TATSUHIKO 4:55:58.9
#373 SATO AKIRA 4:56:20.1
#374 YAMADA MIYUKI 4:56:51.7
#375 TAMURA MARIKO 4:56:52.3
#376 KAISE TATSUO 4:57:05.2
#377 Darveniza John 4:57:19.6
#378 KABUMOTO MASANORI 4:57:26.1
#379 SEKINE TAKASHI 4:57:58.2
#380 YOSHIOKA NAOTO 4:58:59.8
#381 SAKAMOTO HIKARI 4:59:32.1
#382 Joncheres Marion 5:00:18.0
#383 KUKITA MIKI 5:00:52.1
#384 SAKURADA Yukiko 5:01:10.4
#385 MURAKATA MASAHIRO 5:01:15.7
#386 KAGAWA MAMI 5:01:52.4
#387 Danarp Frida 5:02:37.4
#388 Danarp Martin 5:02:37.8
#389 YASUDA OSAMU 5:03:36.8
#390 SHIRAI MUTSUO 5:04:25.2
#391 KANAI TAKESHI 5:04:51.9
#392 SATO KOTA 5:06:03.0
#393 AOKI SADAYOSHI 5:06:18.7
#394 NAGAOKA TOSHIHIKO 5:06:51.8
#395 FUJISAKI ZENSAKU 5:06:54.0
#396 IWATA SATORU 5:07:05.4
#397 KONDO SATOSHI 5:07:44.4
#398 SEKINE TATSUO 5:07:52.2
#399 CHIBA NOBORU 5:08:39.7
#400 NAKASHIZU KAZUKI 5:09:37.1
Next rankings: 1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-507