Browse

Sapporo Int. Ski Marathon Main
2019-02-03 50 km FT General ranking

< Back
PositionNameFlagtime
#401 MINAMI TOSHIE 5:11:11.8
#402 SATO MASAHIKO 5:12:11.0
#403 SAYAMA JUNICHI 5:13:24.2
#404 YAMADA KENJI 5:13:52.3
#405 YAMADA AKIO 5:17:12.1
#406 TAIRA CHIAKI 5:18:01.8
#407 MAJIMA KYOKO 5:18:13.2
#408 HAMANAKA UDAI 5:18:33.6
#409 DEKKE TOSHIMITSU 5:18:54.7
#410 HOSET John-Kjell 5:19:31.5
#411 NAKAJIMA YUSUKE 5:20:04.4
#412 YAMAMOTO HIROYUKI 5:21:26.3
#413 NAKATA KOSHI 5:21:51.2
#414 SAKAGUCHI KAZUHIRO 5:22:20.2
#415 Rebstock Johannes Dieter 5:22:22.0
#416 ADACHI EICHI 5:22:38.0
#417 SANADA YASUHARU 5:24:17.5
#418 NAGAHATA HAJIME 5:25:58.8
#419 SUSUMAGO YASUHIRO 5:26:16.8
#420 SATO HISASHI 5:26:18.6
#421 HANAOKA RIIZA 5:27:00.9
#422 USUBA YUSUKE 5:27:10.8
#423 IINO TORU 5:27:50.8
#424 ONO TAKASHI 5:28:30.7
#425 ISHII YOSHIO 5:28:46.7
#426 Khadzinov Sergey 5:30:58.3
#427 DRESLEWSKI PIOTR 5:31:35.9
#428 SHOJI TOSHIMITSU 5:31:43.3
#429 JAKIMIEC TADEUSZ 5:32:03.6
#430 GYOBU HIROSHI 5:32:25.1
#431 SHIMABUKURO MITSURU 5:32:48.5
#432 KOSUGA KEITA 5:33:26.0
#433 Egusa Akihito 5:36:10.5
#434 KUMETA MASAMICHI 5:36:15.7
#435 SUZUKI HITOMI 5:36:52.4
#436 KATAYAMA MAKOTO 5:37:45.8
#437 FUJIOKA YUKIKO 5:37:56.2
#438 SHINODA MASAHIRO 5:38:59.4
#439 SATO YUTAKA 5:39:03.2
#440 MURAKAMI SATORU 5:39:46.3
#441 YOKOYAMA ATSUKI 5:40:45.2
#442 IMAI SEIICHIRO 5:42:24.2
#443 FRUMIDO HISASHI 5:42:55.2
#444 SUGITO Takahiko 5:44:53.6
#445 TOISHI MAMORU 5:45:32.3
#446 YASUMURA KOJI 5:48:57.8
#447 SHIMIZU YASUHIRO 5:50:00.4
#448 TODORIKI YORISUKE 5:50:19.5
#449 KUMAZAWA YOJI 5:50:48.7
#450 SHIBUYA YUZURU 5:50:56.0
#451 NAKAYAMA TOMOAKI 5:51:47.1
#452 NAHATA KIMIHARU 5:52:03.5
#453 MORIGUCHI MINORU 5:52:23.6
#454 KIMURA SHOTA 5:52:42.7
#455 DANARP Jerker 5:53:26.8
#456 Danarp Anna 5:53:27.2
#457 AOKI TOSHIHARU 5:53:50.3
#458 IGARASHI YASUO 5:54:51.9
#459 SATO AKIRA 5:56:21.8
#460 SANO TAICHI 5:56:50.3
#461 YAMAGUCHI SHUICHI 5:56:57.9
#462 SANO YOKO 5:58:31.4
#463 SATO TAKESHI 5:59:00.5
#464 KOMOTO AKIRA 5:59:01.7
#465 IGARASHI AKEMI 5:59:04.3
#466 MIZOGUCHI KOSUKE 6:00:48.7
#467 YAMAMOTO NAOKO 6:00:48.7
#468 SONOBE RYOSUKE 6:00:49.1
#469 KIMURA AKIRA 6:01:22.5
#470 SASAKI KOICHI 6:01:35.5
#471 MORISAWA SHIGESUMI 6:01:41.1
#472 MIYABE MASAYUKI 6:02:18.0
#473 SHIODAWARA TAKAHIRO 6:02:35.8
#474 YAMAGUCHI SHOZEN 6:06:28.3
#475 SATO TORU 6:07:17.4
#476 YAUCHI TOSHIYUKI 6:07:45.8
#477 SHIONO KEIKO 6:09:43.2
#478 KIKUCHI TAKASHI 6:14:03.6
#479 HOSOKAWA KAZUHO 6:15:15.3
#480 OKADA ITSUKO 6:15:18.0
#481 OKADA HIROYUKI 6:16:22.2
#482 MISAWA EIICHI 6:17:36.1
#483 NAGAMINE HIROTO 6:18:55.7
#484 HIRONO HIDEO 6:19:31.7
#485 Duras Jaroslav 6:20:51.8
#486 ITO YUYA 6:21:01.4
#487 OMIZO YUYA 6:22:42.9
#488 ENDO SHOKO 6:24:10.4
#489 NISHIOKA MINORU 6:24:36.6
#490 HAMANAKA SATOKO 6:25:13.0
#491 IMADA SAKI 6:25:41.9
#492 KODERA KOJI 6:27:14.4
#493 KOBAYASHI RENTARO 6:30:32.2
#494 OTA MISAKI 6:33:30.6
#495 KOMURO SHIGEHARU 6:33:39.1
#496 AOKI SHINTARO 6:35:03.8
#497 AOKI YOSHITADA 6:36:56.1
#498 KAMADA KIYOTAKA 6:39:17.0
#499 Borisov Valentin 6:42:47.1
#500 NARUSHIMA EISUKE 6:43:54.8
Next rankings: 1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-507