Worldloppet masters

Worldloppet Multiple Masters

< Back

34 x Worldloppet Master : 1 results
LARSSON HANNES
No 1055 1299 1300 1400 1500 1550 1650 1780 1800 1900 1959 2080 2196 2306 2418 2512 2580 2750 2909 3001 3120 3320 3500 3596 3801 3920 4170 4220 * 4341 * 4372 * 4381 * 4544 * 4647 * 4648 *

28 x Worldloppet Master : 1 results
VADLEJCH JAN
No 1092 1196 1280 1415 1590 1705 1775 1890 2067 2302 2500 2501 2800 2900 2901 3200 3600 3601 3800 3900 3901 4200 4202 4713 4714 4979 4980 5142

22 x Worldloppet Master : 1 results
PALLISER ROBERT
No 1079 1539 1697 1837 2019 2252 2359 2628 2629 2787 3067 3253 3254 3537 3700 3887 4059 4494 4496 4759 4760 5043

18 x Worldloppet Master : 1 results
AMPEZZAN CORRADO
No 651 1001 1451 1701 1901 2251 2401 2601 2751 2951 3151 3351 3501 3651 4401 * 4451 4601 * 4651 *

17 x Worldloppet Master : 2 results
KOLOBANOVA LIUDMILA
No 1256 1737 1827 * 2072 2187 2933 2937 3406 * 3407 3647 4013 * 4312 * 4393 * 4649 * 4650 * 5097 * 5112 *
JASIEWICZ JAN
No 724 914 955 1020 1107 1188 1249 1340 1460 1616 1725 1838 2039 2202 2394 2534 3315

16 x Worldloppet Master : 3 results
KRAL JOSEF
No 3235 * 3522 3622 3872 * 3875 4082 4085 4315 4322 4450 4452 4773 * 4774 4775 4974 * 4975
KRALOVA IVANA
No 3234 * 3521 3625 3864 3874 * 4081 4084 4314 4321 4448 4449 4770 * 4771 4772 4972 * 4973
WIENER JAY
No 1442 2181 2524 2711 2924 3131 3333 3535 3858 4040 4242 4444 4545 4708 4955 5000

15 x Worldloppet Master : 2 results
MCLEOD GRANT
No 2203 2465 2785 3073 3158 3758 3818 3978 4185 4218 * 4533 4596 4617 * 4985 5137 *
KEMILÄINEN RISTO
No 2330 2836 3230 3530 3730 3736 3896 4316 4317 4318 4323 4486 4765 5023 5024 5155

14 x Worldloppet Master : 2 results
PETROFF BORIS
No 511 1570 1700 2246 2406 2886 2976 3236 3686 3687 4006 4306 5110 5151
MATSUYAMA MINORU
No 1297 1796 2110 2242 2766 2767 * 3173 3446 3866 3873 4310 * 4311 4891 4949

13 x Worldloppet Master : 1 results
HERRMANN KONRAD
No 791 1023 1291 1781 1987 2233 2517 2733 2936 3233 3411 4211 4362

12 x Worldloppet Master : 1 results
WIEZOREK KLAUS-DIETER
No 1745 2124 2249 2420 2798 2960 3198 * 3418 3834 3945 * 4245 * 4703 *

11 x Worldloppet Master : 3 results
COURTINE HERVE’
No 819 1791 2159 2599 3069 3489 3899 4139 4492 4493 5008
KVÅLE STEINAR
No 1201 1654 1655 2276 2528 3287 3552 3553 3554 3709 4163
KOCHETOV VLADIMIR
No 1917 2143 2638 3054 3193 3257 3723 3947 4176 4526 4888

10 x Worldloppet Master : 8 results
WONG JACQUES
No 3298 3468 3668 3868 3968 4268 4567 4574 * 4900 4905 *
KREEKMAN KALEV
No 1835 2873 3035 3513 * 3514 3944 4144 * 4285 4571 * 4572
RAUTIAINEN VELI
No 2926 3226 3486 3786 3787 * 4152 4153 * 4154 * 4155 * 4156 * 5162 * 5163 *
HUBER THOMAS
No 1447 2301 2400 2677 3187 3197 4087 * 4091 4097 4101
TÜNNERMANN DIRK
No 1536 2206 2478 * 2774 3004 3414 * 3679 4138 * 4238 4429 *
NARDELLI PAOLO
No 1122 1350 1450 1750 2100 2550 3150 3650 4413 4750
GOLUBKOV LEONID
No 1403 1621 1944 2739 3603 * 4129 4165 * 4417 4896 4897 *
FREI BRUNO EMIL
No 654 1784 1801 1907 1908 2160 2245 2421 2584 3221

9 x Worldloppet Master : 4 results
VALVE TEUVO
No 1696 2470 3204 3394 3634 4024 4357 4696 4963
SASAKI MUNEO
No 789 982 1372 2120 2684 2685 * 4083 5028 * 5059 *
SEVCIK ROMAN
No 2839 3009 3259 3479 3739 4159 4563 4570 4844
STANICEK PAVOL
No 1979 2320 2753 2934 3279 3439 3969 4189 4491 *

8 x Worldloppet Master : 5 results
ONDRYÁS RADEK
No 1767 2085 2585 2749 * 2913 3385 4249 4694 5166
MONTGERMONT DANIEL
No 1073 1734 1879 2145 2626 3693 3979 4635
VIRY ANDRE
No 1210 1429 1940 1989 2352 2917 3240 4410
KNÜSEL MARKUS KONRAD
No 786 1937 1938 2154 2453 3092 4018 4726
SEHNAL JOSEPH
No 1338 1909 2525 2845 3365 3529 4137 4943

7 x Worldloppet Master : 14 results
HAYES MARGARET
No 1866 2833 2834 3176 3843 4657 4658
BÖCKL BERNHARD
No 2510 * 3210 3710 4090 * 4100 * 4445 4850 *
DASEK MIROSLAV
No 1317 1662 2161 2717 2817 3017 3271
KALMO STIG
No 480 2136 2356 2505 3318 4055 4056
INNO AIN
No 2636 2849 3826 3939 4550 4738 5099
INNO KADI
No 2637 2848 3828 3938 4549 4739 5098
JYLHÄ KARI
No 4108 4109 4709 4710 4711 4712 4942
SLOTTE CLAS-EIRIK
No 2932 3682 4173 4384 4642 4978 5138
POUX JEAN
No 400 1586 1934 2419 2586 3219 3844
KÖRNER WERNER
No 1339 1661 1870 2081 2307 2507 2940
MILANESE FRANCO
No 2044 2288 2544 2788 3244 * 3688 3744 *
KOSTYNICH SERGEY
No 1814 2857 3137 3325 * 4044 4115 * 4215
URUSOV RAVIL
No 1766 2076 2077 2292 2587 2807 3737
RES JAKOB
No 1209 1684 2034 2426 2560 3034 4920

6 x Worldloppet Master : 20 results
WHARRIE BRUCE
No 1865 2831 2832 3853 4146 4659 *
HAZARD ANDRE’ CAMILLE
No 935 1765 1925 3000 3295 3660
NEDVEDICKA BLANKA
No 1495 1619 1768 2065 2277 2757
TALAS JAN
No 1512 2114 2988 3712 4092 4719
LIKSOR AIVO
No 1830 2281 2552 3443 3816 * 4030
LARSSON EINAR
No 1048 1358 1498 2064 * 2195 * 3218 *
LEHTONEN MARJATTA
No 2799 3399 4298 4299 * 4722 5148 *
LEPPÄNEN EERO
No 2220 3140 3360 3630 3870 4790
HÜTTER MANFRED
No 1591 2422 2730 3641 3841 * 3859 *
SAKURADA YUKIKO
No 1923 2823 3533 4293 4871 * 5035
CAVIET NANCY LUCIENNE
No 1035 1852 2835 3165 * 3965 4802 *
HEGLAND KNUT
No 4174 4385 4488 4671 5002 5003
KVALE JORGEN
No 1049 1600 1825 2226 2509 2625
GUZINSKI ANDRZEJ
No 3362 * 3692 4142 4402 4702 * 4937
BORISOV VALENTIN
No 2138 3369 3894 4116 4434 4936
GOREV KIRILL
No 2101 2574 3021 3181 3851 4021
STROGANOV YURY
No 1577 1888 2285 2689 2793 * 3019
HEIMANN RUDOLF
No 944 1960 3172 3260 4860 5067
BERGMAN LARS IVAR
No 2088 2588 2888 3188 3288 3588
SCHUMAKER ROGER
No 1579 1916 2025 * 2026 3066 * 3116

5 x Worldloppet Master : 38 results
BENDELI NICOLAS
No 1065 1143 1232 4674 4675
MILLER JOHN
No 1730 * 1913 * 2490 * 2520 * 3610 *
MADERTHANER ERWIN
No 1104 2923 3604 4192 5134
KALMO KARL
No 481 2135 2357 2504 3317
KIRSIPUU AVO
No 2106 3145 * 3327 4864 * 4967
PÄRNPUU RAIVO
No 2389 2390 3289 3290 3339
VÄLBA MART
No 2117 2963 * 2964 4363 4575 *
KILPINEN KARI TAPIO
No 1894 3079 3484 4454 4717 *
RAHIKKALA MARKKU
No 2502 2759 2982 3422 3702
TOIVONEN JUHA
No 2791 3531 3621 4031 5135 *
MATARESE ROLAND
No 1368 1776 2619 3168 4956
PETROFF ISABELLE
No 1571 2377 2885 3231 3805
QUILLOT JEAN
No 2150 2498 2761 3461 4959
TURLAN PATRICE
No 2641 3820 3821 5111 5114
FIELD HILARY
No 148 1251 1831 2185 * 2815 *
AUER FRANZ
No 2011 2611 2752 3211 5010 *
GRASSE KLAUS-DIETER
No 1369 2232 2607 3417 3669
HARTIG WALTER
No 112 2349 * 2861 * 2862 * 2863 *
HELLMANN RALF
No 1117 1428 1891 2941 3591
LEHRICH NORBERT
No 1668 1903 2493 3023 3743
SEITZ THOMAS
No 3056 3425 3426 4086 4369 4984
CORRADINI ANGELO
No 230 1238 2701 3888 4994
FRANZOLIN MAURIZIO LUIGI ELIO
No 2212 3199 3636 4612 4668
PERFUMO RENZO
No 1991 4191 4565 4795 4903
ULIS JANIS
No 2676 3476 3676 4805 4806
MANIORA YONEL
No 853 1967 3133 3833 4243
RINCK ROMAIN
No 1337 1682 2014 3547 4247
SULSTERS ADRIANUS
No 445 1075 1179 1782 2388
SZKARLAT PIOTR
No 1995 2084 2461 3404 3711
FEOKTISTOV NIKOLAI
No 1641 2784 3167 * 3453 4889 *
GUMENYUK ALEXEY
No 1898 2610 3024 3026 * 3624
MAKAROV YURI
No 2293 2808 3068 3508 3738
MIKHAYLOV ALEXANDER
No 2125 2533 2794 * 3025 3667
SVACH RUDOLF
No 2169 3429 3430 4742 4743
LOVIK RICHARD
No 1266 2526 2527 2561 2562
BENNETT BRIAN THOMAS
No 2702 3125 3605 4212 4514
KARLSSON BENGT
No 1554 1932 1966 2392 3030
SWANSON STEPHEN
No 1061 2121 2993 3611 4389

4 x Worldloppet Master : 51 results
BÖCKL HERBERT No 3206 3207 * 4331 4332 *
GRENIER DANIELE No 3297 4207 4876 * 4877
WRAGG JOHN No 4121 4251 4446 4855
LEMINGER JAN No 3524 3924 4124 4539
VRBATA JIRI No 2089 3149 4521 4981
MELERO MORENO FIDEL No 2616 2816 3216 3616
MELERO-DIEZ FIDEL No 2786 3516 3626 4166
MONSONIS FRANCESC No 1361 2557 4620 5062
EINLAND VELLO No 3436 3437 4606 4607
HANNI TARMO No 4028 4032 5030 5031 *
PART ANDRES No 3052 3732 4611 4788 *
PUUSEPP MART No 2594 * 2907 3444 * 4546 *
RODI ARVO No 1722 2191 3071 4524 *
TEDER VILJAR No 2769 4333 4334 4646
HAGNÄS LARS WILLIAM No 903 1523 1629 * 3063 *
HILSKA ASTA No 942 1396 2013 3982
HUOTARI MATTI No 2783 4386 5013 * 5014 *
SIEVÄNEN ASKO No 812 1108 1499 1983
SUVANTO TIMO ERKKI No 1295 2464 4394 4682 *
BOUTERAON MICHEL No 1217 2348 4045 4048
JOANBLANQ CHRISTOPHE No 1648 1986 2608 3548 5160
LUCE JOSEPH No 2344 2604 4527 4528
MARCHAND DENIS No 1253 1630 1869 2573
YVON VINCENT No 2416 2918 3467 4167
DAVIES MARK No 2086 2884 2991 2992 *
BRÄUNIG PETER No 1601 2157 3081 3082
MEYNER HORST No 1515 2655 3285 3754
SCHÄFER INGRID No 1708 2300 2724 3174
FONTANIVE RICCARDO No 2018 2938 3988 4388
OTAWA AKIKO No 2615 3532 4962 5037 *
TAKASHIMA KIYOHIRO No 2323 3623 4143 * 4624 *
OZOLINS AINARS No 3817 4067 4378 5108
ARNESEN ARNE No 575 1391 2062 3335
HOGAS GEIR No 1673 3075 4130 4551
ELIASINSKA MALGORZATA No 1981 2805 * 3029 3281 *
KLEJSZTA WIESLAW No 1845 2259 3027 * 3028
BOBROV VLADIMIR No 2671 3691 4179 5066
GOLUBKOVA LIUDMILA No 1583 2052 3301 4164 *
GORODETSKIY SERGEY No 1620 2141 2341 * 3141
LOGACHEV SERGEY No 2404 2954 3354 4126
MIKHAYLOVA VALENTINA No 2312 * 2895 * 3265 * 4996 *
PERMIAKOV VLADIMIR No 2103 3011 3672 5115
GOLDMANN MAXIMILIAN No 3251 3511 3871 3921
HITZ URS No 1482 1735 1970 2243
HALGAS LUBOS No 3599 4029 4498 4707
MARAS LADISLAV No 2729 3142 3499 4622
BEHM TERHO No 1566 1779 2374 3542
MARTENSSON JÖRGEN No 4553 4554 4555 4669
SARRING GUNNAR No 0 1000 2000 2657 *
SEGEFJÄLL ÖSTEN No 19 172 295 640
POULL WILLIAM No 1313 2180 2955 4483

3 x Worldloppet Master : 130 results
ADDISON COLIN No 1867 2444 2445 *
BARNES JUDITH No 1868 2446 2716 *
JACKSON DOUGLAS No 2847 3867 4621
BLEIMUTH MANFRED No 1516 4777 4778
PUHR JOHANN No 895 1642 * 2967 *
ZEILINGER JOHANNES THOMAS No 4399 4629 4630
GOLDMAN SAUL No 1965 3065 4265
BORKOVEC MIROSLAV No 2090 3510 4520
CADA CESTMIR No 2957 3697 4412
FLASAR JAN No 2782 3696 4419
MINDZAK ANDREJ No 1514 2644 3544
OKROUHLIK JIRI No 1816 2201 2747
SREJBER MILAN No 2971 4061 4071
TRAVNICEK JAROSLAV JUNIOR No 1973 3223 4690
LATORRE VILALLONGA XAVIER No 1895 2915 4035
ORRIOLS PUIG ANTONI No 1521 2876 3886
ALEV MADIS No 1432 2149 2581
ANDRESSON RAUL No 2713 3823 4580
HAUBE VELJO No 2979 3819 * 4409
HEINRAND URMAS No 3051 3472 3981 *
JUST ALAR No 2437 2438 4792
KIVILOO LEMBIT No 1832 2280 2916
KOPPA AGU No 2109 3929 * 4929 *
KUKK KALEV No 2773 4672 * 4673
LEPIK HILLAR No 1719 2697 4485
MARCINKEVICZ JURI No 4168 4513 4989
SOODLA GUIDO No 2809 3159 4237
TARVIS AIVI No 1847 2592 4602
TARVIS PEETER No 1846 2593 3346
TOMBERG RAUL No 4171 5051 5053
TRUUSALU PRIIT No 2621 2770 4579
VAGEL JAANUS No 4002 4595 5154
HENTTONEN RAIMO No 902 1904 2569
KAUHANEN RAIMO ILMARI No 1628 2296 2521
KORPELA MATTI No 4203 4861 4862
OINASKALLIO ERKKI KALERVO No 3352 3612 4619
RAJASAARI MATTI No 2567 3607 4119 *
ROOS J P No 1336 3856 4370
SNICKARS GUSTAV No 1027 1270 1458
TIKKANEN ERKKI No 2269 2792 3663
VALYGIN ANDREI No 2709 2981 3419
CADINE JEAN-PAUL No 486 3018 3648
FERRY MICHEL No 1227 2572 2997
TOUFFAIT BERNARD No 2247 3396 4287
VIRY CHRISTIAN No 1927 2484 3184 5159
FIELD PATRICK No 830 1955 * 2975 *
BALLESTER WOLFGANG No 1204 1736 2057
BELLMANN BERNDT No 1993 2887 3837
BRANDMÜLLER THOMAS No 2723 3183 3813
DILLEMUTH ANDREAS No 2598 3348 4248
ELLERBRACKE KARL-LUDWIG No 552 4706 4971
FILLINGER JOACHIM No 1081 1706 2365
GERECKE MARTIN No 1414 3824 3994
HENSEL JOCHEN No 3706 3707 3708
KAISER JÖRG GÜNTER No 4391 4797 4799
KAISER MONIKA No 4390 4798 4800
KÖNIG GERD No 1809 2267 3367
LEIPZIGER ANDREAS No 3043 3703 4433
MÜLLER OTTO ADOLF No 1024 1430 2008
POPP HEINRICH No 2 100 200
REBSTOCK HANS DIETER No 3268 3269 3270
WASNER JÜRGEN No 2326 3136 3316
WOLTER REINHOLD No 516 1382 1848
ZIMMERMANN STEPHAN No 1764 2612 5015
BRESCIANI VITO LUIGI No 438 1778 2977
CARCANO ALESSANDRO No 3246 3658 4459
CARCANO SILVIO No 3247 3657 4460
CHINI MARIA RITA No 3245 3659 4458
NARDELLI MARCO No 1420 1998 3190
PANICHELLA GASTONE No 884 1671 2289
ROTA NEGRONI GIORGIO No 3640 3644 4598
VEZZOLI MARCO No 1884 2802 4236 *
ZINNI GERMANO No 2488 3388 4958
SATSUMA SHOJI No 2082 2228 * 2317
KOKORISS VALDIS No 2706 3646 3806
KRUMINS INGUS No 3391 4441 4923
LAGZDINS AINARS No 3222 3370 * 4365 *
SCHWEINBERGER BERND No 1610 2126 3726
FUGLESTVEIT RAGNVALD No 2870 3340 4636
JOHNSEN OLAV MARTIN LINGE No 3948 4568 5041
KAROLIUSSEN TERJE H No 2186 3807 4342
KRUGERUD ARVE No 1276 3306 4226
SANDNES OLE MORTEN No 3395 3825 4400 *
SNELI ODDVIN No 2148 3048 3788
VIKEN ERLING No 1378 2613 3904
WESTERHEIM MAGNE ANDREAS No 2985 3865 4145
FIJALKOWSKI ADAM ANDRZEJ No 2843 * 3614 4440 *
JASKOWIAK JACEK No 2364 2536 2576
PACZKO LIDIA No 2002 2942 3272 *
CHALAEV DMITRY No 1459 2653 4074
CHURIKOV MAXIM No 2139 3239 4112
KADYROV DANIS No 3020 3796 4582
KIRILLOV BORIS No 2043 2851 3273 *
LEKAREV ALEXEY No 2648 2984 3434
LYASHOK ALEXANDER No 2403 2953 3413
NAGAPETIANTS RAFAEL No 2173 2631 3842
ODOKHOVSKIY VIACHESLAV No 3728 4078 4421
SMOLYAKOV ALEXANDER No 3695 4195 4605
TELEPIN NIKOLAY No 1808 4088 4416
TELYATNIKOV VLADIMIR No 3546 3746 4096
TERENTIEV OLEG No 2334 3264 4034
TSAPLIN VLADIMIR No 1742 2852 3898
URAKOV ANATOLI No 1813 2589 4183
ZHITENEV IVAN No 1525 1999 2696
BRANC MARIJAN No 1464 1914 2424
GORNIK MILAN No 1206 2726 4968
KODRIC MILIVOJ No 2036 3037 3662
MLINAR JANEZ No 1608 2035 2513
VAUHNIK VIKTOR No 1747 2450 3007
BÜHLMANN JAKOB No 133 2102 3062
GIGER ANDRE No 55 700 1146
GIOVANETTINA SILVANO No 523 824 1063
RIGOZZI AUGUSTO No 25 475 682
RUTSCHMANN PAUL No 43 139 276
FEKETE FRANTISEK No 3423 3424 * 4899
HABANEK JOZEF No 1760 2308 3296
MARENDIAK VLADIMIR No 1605 3525 4502
SIRO JAROSLAV No 1604 1897 3129 5063
HEDLUND GUDRUN No 2570 3570 4866
JOHANSSON LENNART No 931 1408 2172
LILLIEROTH GUNNAR No 600 861 1040
RÄÄF JOHNNY No 957 1409 2176
TJAEDER LARS-LERIK No 1527 2854 4725
WANKE LEIF No 2053 2958 4723 *
DUFFY THOMAS No 3 2047 2947
LAGUS ARNE No 1952 3593 3594
NARVESON STEPHEN No 2523 4259 4260
PALMQUIST BONNIE No 2382 3595 * 5100 *
ROESLER KAREN ANN No 3337 4007 * 4832
WALSH BOB No 2122 2978 3678

2 x Worldloppet Master : 355 results
ALEXANDER CRAIG No 3255 3995
CHURCH DAVID No 4302 4991
FARROW KENNETH No 1135 2728
FEAKES DEBORAH No 1097 1698
FEAKES WARREN No 1098 1699
FINNIE JAMES No 4660 4661
LEARY GRAHAM No 3631 3632 *
MILEWSKI LECH No 1034 1769
PURCELL MARK No 2481 4534
RAE ALAN No 1826 2456
SULLIVAN MICHAEL No 1164 1172
TREASE MERVYN No 2879 3229
ERBSCHWENDTNER FRANZ No 2858 4188
KALIWODA ALFRED No 894 1466
NAGL HELGA No 1912 1931
NAGL LOIS No 1911 1933
PUHR BRIGITTE No 1643 * 2966 *
LARAMEE CLAUDE No 2477 4631
CECH DANIEL No 3492 5140
CECH VRATISLAV No 3493 4724
KNÁPEK LADISLAV No 2859 3539
KOHUT JAN No 1858 3368
MARTINOVIC JIRI No 4110 4948
MIKA ZDENEK No 3963 4995
NAVRÁTIL FRANTISEK No 1788 2639
PILAROVA IVANA No 3171 3576 *
POHL BORIVOJ No 1806 3266
SUTTEROVA DANA No 4360 * 4865
TICHY JAN No 3169 4479
TRAVNICEK JAROSLAV SENIOR No 1839 3217
VACEK VÁCLAV No 1997 3597
VRBATA JAN No 4522 4982
LOPEZ VICTORIA No 1520 4952
MARTINEZ VALLS ALFONS No 2748 3958
PICH VALENTIN No 3885 3955
RIVAS ELENA No 1360 3802
VALENCIA NEBOT CARLES No 2056 3008
ANSIP ANDRUS No 1588 3156
HAABMA ALAR No 3118 4069
JAANUS ANDRES No 4036 5032
KILK AIN No 4033 4428
KREEKMAN VIIVIKA No 3794 * 4584 *
KÜLASEPP RAIVO No 4376 4930 *
LASSERON ELINA No 2257 3357
LASSERON INDREK No 2258 3507
LEPAJÕE MADIS No 1595 2001
NEEDRIT VELLO No 2274 3117
NEEMELA TARMO No 3403 4529
OLESK RAUL No 3326 4684
PAIN INDREK No 2319 2640
PÄRN AIVO No 1265 2928
PRUULI RIHO No 2435 3205
PUIDAK PRIIT No 1953 2474
PULLES JAANUS No 1307 1647
RAUD MARGUS No 3550 5038
TÄHT ERKI No 2553 4283
TORIM MADIS No 4193 4685
VEERUS IVAR No 4027 5095
VOOGNE TIINA No 3727 4992
ALAKUIJALA MARTTI No 3777 4633
ANDERSSON BJARNE No 2596 2996
ANDERSSON OLE No 3304 4329
BACKMAN KAI No 1658 4224
BLOMQVIST KAJ No 3305 4305
BRÄNNKÄRR JAN No 2961 4986
BYGGNINGSBACKA BO-GÖRAN No 2959 3359
EDMAN LARS No 1471 2756
ESKELINEN LIISA No 3627 4884 *
FROM JUHA No 2546 4354
HAKULINEN TIMO No 194 4371
HOLKERI TAUNO No 900 1252
HULSI KALEVI No 2545 4878
HYNNINEN PEKKA JUHANI No 2904 4395
HYVÖNEN RAIMO No 3376 4716 *
IHAMÄKI RISTO SAKARI No 3673 4273
JÄRVINEN KAUKO No 1598 2789
JÄRVISALO ERKKI No 1050 1505
KAINULAINEN PEKKA No 415 768
KAIREMO KALEVI No 2016 4720 *
KAPLAS HEIKKI No 3331 4320 *
KOLEHMAINEN HEINO No 1303 2563
KORHONEN TOIVO No 1410 1770
LAUREN PETER P No 2542 4697
LEHTINEN JARMO No 2221 3741
LUUKKONEN JAAKKO No 2342 2669
MONONEN HEIKKI No 2883 4466
MONTONEN PENTTI No 727 3579
NEUVONEN RAIJA No 1349 3215
NIEMELÄ JOUKO No 1165 2824
NISULA TARMO No 1493 1990
OJANEN ILMARI No 2487 3517
PELTONEN LEENA No 3987 4819
PESOLA LEA MARGIT No 3059 4691
PIIRA REIJO No 2384 4264
PORRI VELI No 1506 3556
PÖYRY JORMA No 4068 4789
RAITIMO MARKKU No 590 740
SAIKKONEN TOIVO No 2617 3783
SALISMA SEPPO JOHANNES No 2986 3101
SAMPELA KARI No 1026 2820
SILVAN EIJA No 3220 4845
SIMBERG PETER No 2725 3793
SUNDKVIST INGVALD No 265 1518
SUNI AIRI No 3134 3814
SYVÄRANTA JOUNI No 905 3555
TERVALA ESKO No 1910 3431
TUOMINEN TOUKO No 3355 4505
UUSITALO KAARLO No 963 1470 *
VALKONEN RAIMO No 2949 3759
VANHAMÄKI TATE No 4278 4729
VANHANEN MATTI No 2278 3448
VANNINEN MATTI-PEKKA No 4182 5076
VUORINEN SEPPO No 1166 2826
VUORIO ESA No 3628 4883
WICHT TOM RENE WILHELM No 659 3839
BERTIN GILLES No 2603 4432
COURTINE NATHALIE No 2855 * 4135 *
GARDON ANDRE No 757 3147
MAGAND GUY No 1326 1945
MERLE MAURICE No 1136 2634
POUX CHRISTOPHE No 2225 3401
POUX PIERRE No 2224 3402
ROBERT PATRICK No 1712 4012
TEIXIDO ALPHONSE No 2092 2872
BROWN ALISTAIR No 2630 2772 *
GRIST DAVID No 3699 4804
HYDE DEREK THOMAS No 330 985
JOHNSON JOHN No 3822 5109 *
LODGE HILARY No 3698 4803
MAY CHRISTOPHER No 1462 3144 *
MCCARTHY BERNARD JOHN No 1707 4057 *
TEEVAN DENNIS B No 539 1490 *
ALBANESE RENZO No 1618 2694
BELLMANN GITTA No 2511 3044
BERGMANN AXEL No 36 715
BOBE RUDOLF No 1709 2240
BOHM ANDREAS No 1592 1874
CAPTEINA HARTMUT No 2605 3195
DIRKSEN MICHAEL No 3985 3986 *
FREYSTEIN REIMUND No 4258 4704
FRIEDRICH URSULA No 671 2005
GIERTH VOLKMAR No 4232 4727
HAUSDÖRFER RUDOLF No 2295 3835
HÜBNER BERT No 2939 4652
HÜMMLER UWE No 3910 4020
KLOBUCZEK HEINRICH No 2133 4585
LANG CHRISTIAN No 3064 3734
LOCHNER WOLFGANG DIETER No 2795 4425
MORGENEIER KARL-DIETRICH No 2827 3911
MUCH DETLEF No 2660 3130
MÜLLER EDMUND No 1178 1488 *
MÜNTZEL GÜNTER No 522 1472
NAGEL WOLFGANG No 2373 4769
NESENSOHN FRANK ROBERT No 3582 3962
OSSIG EDGAR No 662 2144
PASEMANN KLAUS No 614 1236
RICHTER HUBERTUS No 1325 2347
RUF JOSEF No 2878 3930
SANDER HANSJÖRG No 2927 4705
SCHLEGEL LARS No 2112 3132
SCHMIDT GÜNTER No 1777 2098
SCHNAITER WOLFGANG No 336 1467
SCHULDT CHRISTIAN No 3675 4679
SEIFFERT ULRICH No 615 1365
SPIEGEL STEFAN No 2775 3291
STUHLDREHER CARSTEN No 2042 2962
WIESENBACH REINER No 2061 2503
ZIMMERMANN JÖRG No 2712 4938
PATI NAGY ATTILA No 4271 4954
VASZILJEVICS ERIKA No 4270 4953
KUZMIN DANIEL No 1245 1660
AMERIO ANDREA No 1187 2529
BUTTI RENATO No 2009 4851
CATTANEO MARCO No 2073 2614
CERATO LUIGI No 2647 2804
DAVARDA LINO No 2999 4169
DE MARTINO FAUSTO No 1883 2801
GAETANI MAURIZIO No 2284 3454
IMPALMI FRANCO No 2780 4080
LIBERATORE CORRADO No 2234 4608
LUPI GIAMPIERO No 980 2207
MANFERDINI LEONARDO No 2263 4387
MARAI PAOLO No 1611 2758
MARRELLI ALFONSO No 1749 4456
PAULOVICH ADRIANO No 1889 3349
PIVA MARIO No 775 1100
REALINI PIETRO No 2217 3998
REDAELLI UGO No 1193 1994
ISHIMURA ISAO No 919 2894
KIYOSHI FUGIMOTO No 776 1535
MATSUMUTO AIKO No 1540 1545 *
NAGATA YOSHIRO No 2968 2969
NORITOMO SUSUMU No 1746 4411
SAKURADA TAKASHI No 1922 4961
SATO TADASHI No 1224 1544
TACHIBANA TSUTOMU No 382 837
TAKAHASHI TORU No 3135 3685 *
Aulika INETA No 3877 3878 *
BUSENBERGS JANIS No 2705 3755
KOSMACEVS ANDRIS No 1930 2779
KRUMINS ILGONIS No 3390 4250
OZOLINA INITA No 4377 * 4692 *
PEISENIEKS VARIS No 2703 3809
ZUNTE ANDRIS No 2442 3852
FARBU BJØRG No 2656 4422
FINSTAD BJØRN No 2408 3750
FJAER PER ODD No 1473 4966
FJELDHEIM STEINAR No 1753 4740
FJELL JAN HARRY No 4732 4733
FOSS TORSTEIN No 806 3126
HERSETH JANNE No 3949 4880
JEVNE PER GUNNAR No 3356 3358
LANGAKER FRODE No 3016 3666
LIE ARNE No 573 1664
LINDBÄCK-LARSEN DAG No 1603 3765
NORDVANG TOR HELGE No 3960 4746
ORSKAUG BJØRN ERIK No 804 3503
RAFTEVOLD ANNE No 2691 3701
ROGSTAD ASTRI No 1996 3096
STRAETE REIDAR No 2397 4921
SVENNEBY OLA No 1822 2184
TILLESKJØR TROND No 1301 3098
TURMO ASBJØRN No 1314 2645
VEGGELAND TURID No 2531 3971
WESTLI OLE KNUT No 3032 4128
TURNER MICHAEL ARTHUR No 3674 4913 *
JAGIELSKI JAN No 2718 2746
KOSTKA KRZYSZTOF No 4477 4951
SPYCHALSKI WALDEMAR No 4497 4969
TRACZ JACEK No 4141 4627
TRASKOWSKI EDWARD No 2318 5009
WILLMAN JERZY No 1552 2153
ANTIPANOVA RIMMA No 1181 1820
ARTAMONOV DMITRY No 4279 * 4791
ARTAMONOV GRIGORY No 2272 4272
BATCHKOEV GENNADY No 1924 2391
BYKOVSKIY SERGEY No 1623 3088
DYAKOV PHILIPP No 1191 2440
FEOKTISTOVA TATIANA No 3452 * 5149 *
FILIPPOV YURY No 2840 4686
GAVRILOV MIKHAIL No 2427 4227
GAVRILOVA SVETLANA No 2262 4222
GUMENYUK MILENA No 2609 4721
GURYEVA VERA No 2919 3795
IAKHIN RINAT No 4005 5020
IGNATOV SERGEY No 867 3767
KARTSOV SERGEY No 2268 4123
KHALIMULLIN YURI No 2742 4122
KOLPAKOV IGOR No 2123 2698
KOVAL VALERIY No 4718 4970
KURAMSHIN RAMIR No 1455 1741 *
LEGEZO LJUBOV No 1703 4557
LOGACHEV ALEXANDER No 3353 3773
LOPATINA OLGA No 3487 4807
LUCHKO IGOR No 3925 4235
LUTSENKO VLADIMIR No 1985 4842
NOVIKOV GRIGORIJ No 3010 3670
PANFILOV ALEXEI No 3449 4415
PANFILOV YURY No 2803 3918
PETROV ANDREY No 1635 2355
PETROV OLEG No 2735 4408
PETRUK IGOR No 2710 3740
PICHKALEV EVGENIY No 3587 4874
SAKHAROV VLADIMIR No 4239 4997
SERGEEV DMITRY No 2428 4228
SHELEKHIN ANATOLY No 3022 4102
SHIROKSHIN NIKOLAY No 2116 3262
SMIRNOV VITALY No 4157 5072
SMOLIAKOVA IRINA No 4079 4431
SOUCHKO SERGUEI No 1581 3583
TCHERNOV VITALI No 1182 1625
TYLIK NIKOLAY No 2731 3441
VORONIN VIACHESLAV No 2764 3664
YAKUSHIN YURY No 2340 4609
ZADVOROCHNYY YURY No 3790 4240
ZHUKOV ALEKSANDR No 3654 4677
GRUDEN SRECKO No 1207 2381
HENIGMAN BENJAMIN No 1347 2372
ILIC STOJAN No 907 1537
LIPEJ BOZENA No 2361 4221
OCVIRK MOJMIR No 3310 3311
ROGAN FRANC No 2305 3855
RUPNIK ROMAN No 1068 1774
SLIVNIK GORAZD No 3038 3438
STARMAN MATIJA No 1090 2597
STRASSER IVAN No 2460 4766
ABB JOCHEN No 4280 4977 *
ACKERMANN HANS RUDOLF No 3400 4463
BUNDI MARC No 434 1435
BURKHARD JUERG No 2443 4003
CONDRAU BERNARD No 99 376
FERUGLIO LUIGINO No 3463 4093
FITZI HANS No 284 642
HABEGGER WERNER No 135 972
HALDI HANS No 3252 4881
HARTMANN PAUL No 696 726
HILBER MARKUS No 3324 3480
JENNY PETER No 80 218
PANNATIER PASCAL No 875 2675
ROHRER ALOIS No 87 183
RÜEGG BRUNO No 301 3061
SCHALDENBRANDT JEAN-JACQUES No 1138 1309
SCHNEITER BRUNO No 322 766
ZEHTNER ERIC No 2054 2983
ZUBER HARRY No 1587 2244
KRKOSKA DUSAN No 2695 3465
OROLIN PETER No 4823 4824
VALENT PETER No 1606 2182
ABERGER ERNST No 3789 4474
APPELTOFFT CLAES No 2329 2990
BERGGREN TOMMY No 1755 2921
BERGLUND RABBE No 2204 3374 *
CARLEBERG EVA No 1198 2874
ERIKSSON AINA No 2622 3922
ERIKSSON NILS-ERIK No 2935 5048
ERIKSSON SVEN-ERIK No 2623 3923
GRANLUND FREDRIK No 4257 5078
GUSTAFSSON RUNE No 1743 2943
HAMMARSTRAND CARINA No 3006 4475
HARJU TOIVO No 1646 2229
HOLM MATS No 3372 5147
INKINEN LAURI No 1153 2132
JOHANSSON STELLAN No 965 1406
KARLSSON STEFAN No 1754 3074
LARSSON KARL JOHAN LENNART No 2519 3919
LINDSTRÖM LARS ÖRJAN No 3160 4343 *
NILSSON ROLF No 981 2495
NYMAN OLOF No 3373 5139
PALMGREN GÖRAN No 1199 2875
PERSSON BOB No 1975 4335
SANDELL GÖRAN No 1969 3609 *
WADIN JACK No 605 863
ACKATZ SCOTT No 2099 5039
BROWN WILLIAM No 4873 5046
CICHANOWSKI MIKE No 1677 3677
CROTEAU STEPHANIE No 4500 5085 *
DAVIS JIMMIE E. No 237 4926 *
EDDY DONALD K. No 2376 3876 *
GLACCUM JOSEPH No 2346 3046
GORDON STEPHEN No 874 3804
HANSON ANNE No 2768 * 4744 *
HILLIS JEFF No 90 119
ILMAKI AHTI RAIMO No 397 934
LARSON LARRY No 1568 2522
MAHER DONALD No 205 1887
MANNINEN GERALD No 2375 * 3753
OLSON WILLIAM No 1692 2806
STRALEY DAVE No 2151 4324
SWENSON HENRY No 86 718
THOMPSON DARRELL C. No 1416 2948
VANGENE ROBERT No 4 1137
WEBER WADE No 2643 4252
WHALEN JIM No 4134 4894
WILKENS DEANNA No 2029 3119 *
WORSNOP GREGORY No 1342 3913

Worldloppet Multiple Masters
Worldloppet Masters by numbers
Worldloppet Masters by nations
Number of Worldloppet Passports and Master titles issued
and Worldloppet Passport holders and Masters by nations